Terreinbeveiliging

Schrikdraad voor veiligheidsteopassingen (Topguard)

Een schrikdraadbeveiligingssysteem van Topguard is een efficiënt wapen in de strijd tegen criminaliteit en vandalisme welke door een steeds groter wordende groep van bedrijven, particulieren en overheidsinstellingen overal ter wereld wordt ingezet. Dit systeem heeft bewezen dat het de schade en overlast als gevolg van inbraakpogingen daadwerkelijk kan terugdringen. Het heeft naast een signalerende werking ook een sterk ontmoedigend effect, zo zal een inbreker zich wel twee keer bedenken voordat hij zal proberen over het hek heen te klimmen. Probeert hij dat toch door bijvoorbeeld eerst in de draden te knippen, dan zal er een alarm worden gegenereerd. Dit alarm kan desgewenst worden doorgegeven aan een meldkamer, inbraaksysteem of camerainstallatie. Ons systeem kan u 24-uur per dag en 7 dagen per week beveiligen tegen personen die zich op onrechtmatige manier op uw terrein willen begeven. Hierbij kan ervoor worden gekozen om overdag alleen de draden te beveiligen tegen knippen en klimmen terwijl er 's-nachts of in het weekend naast deze detectie ook nog een schok wordt afgegeven aan een ieder die het hek aanraakt. Uiteraard wordt het hekwerk zodanig geïnstalleerd dat er per ongeluk contact met onschuldige voorbijgangers wordt vermeden. Ook voldoet het systeem aan nationale in internationale veiligheidseisen.

Hoe werkt schrikdraadbeveiliging?

Het systeem bestaat uit een voorzethekwerk dat tegen een bestaand of nieuw te plaatsen hekwerk wordt gemonteerd. Tegen de beugels van dit voorzethekwerk zitten 25 draden met behulp van isolatoren gemonteerd. Op de helft van deze draden wordt elke seconde een korte spanningspuls gezet met een maximum van 4 Joule. Hoewel dit energie niveau volstrekt ongevaarlijk is, geeft het een zeer hoge schok zodat een inbreker in een vroeg stadium zal worden ontmoedig.
De andere helft van de draden heeft een aardpotentiaal. Deze draden dienen ervoor om bij kortsluiting met een spanningsgevende draad een alarm te genereren. Uniek aan ons systeem is de mogelijkheid om knippen in zowel de aarde- als in de spanningsvoerende draden te kunnen detecteren.
In de dagstand kan ervoor gekozen worden om de afgegeven energie te beperken tot 50 mJ (0,05 J). Dit zal bij aanraking van een spanningsvoerende draad een niet tot nauwelijks merkbare schok afgeven. Het voordeel hiervan is dat er een alarm zal worden gegenereerd in geval van sabotage overdag. Dit sabotage alarm is niet te overbruggen door het aanbrengen van een externe spanningsbron. Door het overdag signaleren van problemen bent u 24-uur per dag op de hoogte van mogelijke indringers. Daarnaast wordt u direct gewaarschuwd voor problemen zodat u niet voor verrassingen komt te staan wanneer u aan het einde van de dag het systeem wilt inschakelen.
De draden van het schrikdraadsysteem zullen mechanisch strak worden gespannen met ons gepatenteerde veersysteem. Dit heeft een beveiliging tegen het "overrekken" van de draden. Hierdoor zal de constructie breken wanneer iemand met zijn gewicht op het hekwerk leunt. Dit zal een alarm tot gevolg hebben.
De spanningsgever heeft een ingebouwde noodstroom voorziening zodat bij eventuele spanningsuitval de unit gewoon blijft doorwerken. Door in plaats van elke seconde, elke 2 seconden een puls af te geven wordt een standby tijd gerealiseerd van 15 uur.
Het schrikdraadsysteem wordt aangestuurd met behulp van één of meer spanningsgevers. Iedere afzonderlijke spanningsgever zal worden aangesloten op een specifieke zone in het hekwerk. De bediening van het systeem geschiedt via codebediendelen maar kan ook een koppeling met een alarminstallatie, toegangscontrole- camera- of gebouwbeheersysteem wordne gemaakt zodat er één geïntegreerd geheel onstaat en de bediening van de schrikdraadbeveiliging via de bovengenoemde systene loopt.

Optioneel kan het schrikdraadsysteem worden aangesloten op een grafisch sotware pakket. Hiermee kunt u, via een plattegrond, de status van uw systeem bekijken en het systeem bedienen. Dit grafisch pakket maakt het bovendien mogelijk om de andere terreinbeveiligingsproducten van Topguard met uw schrikdraadsysteem te integreren. Zo heeft u met één druk op de knop een totaal overzicht van uw schrikdraadsysteem, ondergrondse detectie, hekwerk detectie, actief infrarood melders enz...
Naats het beveiligen van het hekwerk kunnen ook poorten, muren en dakranden van schrikdraad worden voorzien zodat u volledig rondom bent beveiligd. Voor objecten met een hoog risico kan er eveneens graafdetectie worden aangeboden. Hierbij wordt er een lus met laagspanningskabel ondergronds aangebracht. Deze kabel is mechanisch dermate zwak dat deze zal breken wanneer het geraakt wordt door bijvoorbeeld een schep.

Spanningsgever

Het hart van het schrikdraadsysteem wordt gevormd door één of meerderespanningsgevers. Deze wekt de hoogspanning op en analyseert de toestand van het hekwerk om zo nodig een alarm te genereren. Topguard heeft een volledige product familie aan "Wizord" en "Merlin" spanningsgevers beschikbaar zodat we voor iedere situatie de beste oplossing kunnen aanbieden. Over de kwaliteit hoeft u ook niet in te zitten, met enkele tienduizenden in het veld geïnstalleerde systemen behoren deze spanningsgevers tot de absolute wereldtop op het gebied van schrikdraadsystemen voor beveiligingsdoeleinden.
De laatste ontwikkelingen hebben geleid tot zogenaamde "aardlus detectie", wat betekend dat er een breuk in de aardedraden kan worden gedetecteerd. Deze unieke technologie wordt o.a. toegepast in de Wizord4 en Merlin4 spanningsgevers.
Wanneer het hekwerk in meerdere zones moet worden opgedeeld, om bijvoorbeeld aan te geven waar een inbraak zich heeft voltrokken, zal het systeem met meerdere gesynchroniseerde spanningsgevers worden gerealiseerd. Dit heeft als voordeel dat er ingeval van een storing op een deel van het wekwerk, de overige zones autonoom verder blijven werken. Daarnaast wordt er op deze wijze automatisch de vereiste accu capaciteit en processing kracht aan het systeem toegevoegd en blijft de (kostbare) hoogspanningsbekabeling tot een minimum beperkt. De spanningsgevers kunnen op verschillende manieren worden bedient en uitgelezen: via een codebediendeel, via een sleutelschakelaar, via een inbraak-, camera of gebouwbeheersysteem enz.

Draad

De onderlinge afstand tussen de draden in een schrikdraadhekwerk bepalen in grote mate het bereikte beveiligingsniveau. Vandaar dat Topguard standaard werkt met ene onderlinge afstand van 10 cm. Hierdoor is het bijna onmogelijk de draden zover uit elkaar te trekken dat er iemand ongedetecteerd door heen kan. Uiteraard is het mogelijk om hety aantal draden aan de hand van klantspecificaties en het beschikbare budget aan te passen. Aan de draden van een schrikdraadsysteem worden hoge eisen gesteld met betrekking tot levensduur, kostprijs, soepelheid, elektrische weerstand, installatiekosten, treksterkte, draaddikte, enz. Helaas gaan deze eigenschappen niet altijd samen. Topguard biedt u de mogelijkheid te kiezen uit een breed assortiment, van bijzonder fraai roestvrijstaan draad en dun 1,2 mm gevlochten verzinkt draad tot dik thermisch verzinkt "high tensile" draad. Graag adviseert uw installateur over de voor uw toepassing beste draadkeuze. Afhankelijk van de draadkeuze hebben wij een uitgekiend systeem van spanveren, spanners, kabelklemmen en krimphulsjes beschikbaar voor het opspannnen van de draden zodat deze netjes en strak langs het hekwerk blijven gemonteerd.

Voorzetbeugels

De beveiliging van een standaard hekwerk wordt gerealiseerd door middel van 2,5 meter hoge thermische verzinkte voorzetbeugels met isolatoren voor 25 draden. De voorzetbeugels zullen met behulp van een schroefverbinding tegen de palen van het bestaande hekwerk worden bevestigd. Optioneel kunnen deze beugels in elke gewenste RAL kleur worden gecoat, hetgaan een bijzonder fraai eindresultaat oplevert. Extra aandacht is besteed aan de gepatenteerde isolatoren welke door hun vorm een zeer hoge kruipweerstand hebben zodat ze onder vrijwel alle weersomstandigheden voldoende blijvne isoleren. Om de hoeken en bochten van het hekwerk te volgen zijn er speciale beugels beschikbaar welke de draden de hoek om leiden.

Poorten

Waar hekwerken dienen om personen buiten te houden, dienen poortne juist om mensen en goederen door te laten. Schrikdraad gemonteerd op de poort, in combinatie met het gecontroleerd openen en sluiten van de poort, kan ervoor zorgen dat er alleen geautoriseerde personen het terrein op en af kunnen.
Zowel schuifpoorten als draaipoorten kunnen worden meegenomen in het schrikdraadsyteem. Door de systeemopbouw kan het schrikdraad van Topguard perfect worden geïntegreerd met bijvoorbeeld automatische poortopeners en toegangscontrole systemen. Uiteraard kan de toestand van de poort door het systeem wordne bewaakt. Aan de hand van uw wensen kunnen poorten worden voorzien van een aantal draden boven de poort waarbij er niemand meer over de poort heen kan klimmen of kan de poort worden voorzien van dezelfde voorzetbeugels als het hekwerk. In het laatste geval kan het bij schuifpoorten nodig zijn dat de poortportalen met speciale opzetstukken moeten worden verhoogd.

Graafdetectie

Omdat een met schrikdraad uitgerust hekwerk een uitstekende beveiliging vormt zal een inbreker op zoek gaan naar een ander zwak punt. Onder het hek door graven behoort dan tot de mogelijkheden. Onze spanningsgever heeft een speciale ingang die kan worden gekoppeld aan een grondkabel. Wanneer deze kabel beschadigd raakt als gevolg van graafwerkzaamheden, zal het alarm worden geactiveerd.

Dakranden en muren

Wanneer er zich in uw omtrek muren of lage gebouwen bevinden, kunnen deze eveneens van schrikdraadbeugels worden voorzien zodat het niet meer mogelijk is om via deze "opstappen" het terrein op te komen. Daarnaast kunnen deze beugels worden toegepast om te verhinderen dat er op een dak van bijvoorbeeld een loods geklommen kan worden om via de lichtkoepels in te breken. Deze vorm van schrikdraad beveiliging maakt over het algemeen gebruik van 5 tot 8 draden. Topguard heeft een uitzonderlijk groot assortiment opzetbeugels beschikbaar zodat er altijd een oplossing voorhanden is. De opzetbeugels zijn thermisch verzinkt en kunnen uiteraard in elke kleur worden geleverd.

Sofware
Voor grote terreinen met ene permanente bewaking is er een alarm management software pakket beschikbaar. Deze software ontvangt de signalen van alle zones in het hekwerk en laat op een kaart zien waar zich een probleem voordoet. Daarnaast kan de volledige bediening via de PC verlopen. De software is bijzonder krachtig en kan eventueel ook worden gekoppeld met andere vormen van beveiliging. Hierdoor wordt uw schrikdraadsysteem volledig geautomatiseerd zodat u over een krachtig stuk gereedschap voor het beveiligingspersoneel beschikt en daarmee de operationele kosten voor uw beveiliging verkleint.


gezin veilig door grein alarm

VEB erkend bedrijf