Brandmeldingen

Waaruit bestaat een brandmeldinstallatie?

Een brandmeldinstallatie bestaat hoofdzakelijk uit de volgende onderdelen:

  • De brandmeldcentrale
  • Automatische rookmelders
  • Handmelders
  • Sirenes (slow-whoops)
  • Nevenindicatoren (rode led boven een deur om de brand zo snel mogelijk te lokaliseren)

Waarom investeren in een brandmeldinstallatie?

De schade die een brand kan aanrichten in uw bedrijf is vaak catastrofaal. Een grote brand kan het voortbestaan van uw firma in gevaar brengen. U bent misschien wel verzekerd tegen de materiële schade maar u kunt niet alles verzekeren. Vooral de schade van het niet kunnen leveren van goederen en het verliezen van klantgegevens, leveranciersgegevens zijn vaak groter dan verwacht. Tevens is de werkdruk voor heropbouwen van de firma uiterst hoog.

Men realiseert zich dat voorkomen van brand altijd beter is dan genezen. In nieuwe bedrijfspanden wordt dit praktisch altijd geplaatst. En men ziet steeds vaker dat bestaande systemen aangepast worden zodat hun werking verzekerd is.

Wie bepaalt nu precies wanneer een brandmeldinstallatie vereist is?

Er zijn meestal twee eisende partijen een brandweer/gemeente en een verzekeraar. De brandweer zet zich in voor de veilige ontvluchting van de mensen en de verzekeraar zet zich in voor het behoud van het gebouw en inventaris.

Wie bepaalt hoe uitgebreid een brandmeldinstallatie moet worden?

De brandweer bepaalt niet zelf wanneer en welke brandmeldinstallatie er geplaatst moet worden.

In het gebruiksbesluit (vanaf 1 oktober 2010 omgevingsvergunning) staat wanneer en welk type installatie er toegepast moet worden. Voor een ziekenhuis gelden er andere eisen dan bijv. voor een kantoorgebouw. In een ziekenhuis zul je in iedere ruimte een automatische rookmelder zien en bij iedere brandslanghaspel een handmelder. In een kantoorpand zul je alleen maar rookmelders op de gang zien en handmelders bij de brandslanghaspels. Misschien is het kantoorpand wel zo klein dat de rookmelders op de gang niet eens verplicht zijn.

Terug naar vorige pagina